ul. Rozdroże 4, 30-333 Kraków 721-444-768 kontakt@trustico.com.pl

Kiedy wydatki na bankiet dla załogi będą kosztem pracodawcy?

koszty zorganizowania bankietuGdy chce się dobrze zakwalifikować wydatki poniesione na organizację spotkania firmowego powinno się w pierwszej kolejności ustalić jaki był jego cel. Gdy wydatki poniesione są na zorganizowane spotkanie, które będzie miało wpływać na podniesienie umiejętności pracowników będzie można myśleć o tym, by zaliczyć je do kosztów pracodawcy. Szczegółowe uwarunkowania, które będą się do tego odnosić przekazywane są oczywiście przez ustawę o CIT. Jeśli chce się wydatki zaliczyć do kosztów podatkowych trzeba się również zająć tą ustawą oraz interpretacjami jakie w tym względzie przygotowywane są przez izby skarbowe.

Według najnowszych rozstrzygnięć do kosztów pracowniczych będzie już można zaliczać wydatki, które przeznaczone są na organizowanie spotkań dla członków rodzin pracowników. Chodzi o to, że takie świadczenie musi być łączone faktem zatrudnienia konkretnych osób. Pamiętać należy, że gdyby nie funkcjonujący stosunek pracy to takie spotkanie nie miałoby miejsca. W tym momencie pojawiają się jednak takie interpretacje, które mówią o tym, że do kosztów pracowniczych będzie można zaliczyć jedynie koszty pobytu osób, które związane są stosunkiem pracy a nie będzie to dotyczyło kosztów jakie trzeba ponieść w stosunku do osób towarzyszących. W ich przypadku będzie to bowiem impreza zewnętrzna a nie taka związana z działalnością firmy. Dodatkowo trzeba także zauważyć, że takie świadczenia są bardzo często realizowane w ramach imprez z działalności socjalnej. W takim przypadku ustawa zakłada, że wydatki jakie są na to ponoszone nie mogą podlegać zaliczeniu na poczet kosztów podatkowych. Między innymi z tego powodu nie mogą stać się one kosztami uzyskania przychodów i nie mogą być właśnie w taki sposób rozpatrywane. Ostatecznie więc trzeba wziąć pod uwagę te wszystkie kwestie, nim ostatecznie podejmie się decyzję o tym czy dane koszty zaliczać do kosztów podatkowych związanych z prowadzeniem działalności.