Pytając kogokolwiek, jaki zawód chciałby wykonywać, bardzo rzadko można usłyszeć, iż jego marzeniem jest zostanie komornikiem. Nie jest to bowiem profesja, która budzi pozytywne skojarzenia. Niemniej jednak jest to zawód bardzo potrzebny, dzięki któremu ludzie i instytucje odzyskują swoje pieniądze. Czy zatem warto zostać komornikiem sądowym? Jaką drogę trzeba przejść, aby to się stało?

Kim jest komornik sądowy?

Należy mieć świadomość, że komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym, świadczącym usługi na rzecz sądów rejonowych. Do jego obowiązków należy m.in. przeprowadzanie spisu inwentarza, rozstrzyganie roszczeń cywilnych na drodze przymusu egzekucyjnego, czy też przygotowywanie protokołów stanu faktycznego, zanim zostanie wszczęty proces sądowy albo wydane orzeczenie.

 

Jak zostać komornikiem sądowym?

Kto może zostać komornikiem? Przede wszystkim osoba, która ma polskie obywatelstwo, posiada pełną zdolność do wykonywania czynności prawnych, skończyła 26 lat i cieszy się nienaganną opinią. Kandydat na komornika w przeszłości nie mógł być karany za przestępstwa (w tym przestępstwa skarbowe.), ani też nie mógł być osobą podejrzaną o przestępstwo ścigane z oskarżenia cywilnego.

 

Ażeby móc zostać komornikiem, należy być absolwentem wyższych studiów prawniczych, ukończonych w Rzeczypospolitej Polskiej. Studia muszą się zakończyć uzyskaniem tytułu magistra prawa. Istnieje również możliwość ukończenia studiów zagranicznych, pod warunkiem, że są one uznane w Polsce. Kiedy już kandydat na komornika zdobędzie tytuł magistra, konieczne jest odbycie aplikacji komorniczej. Zwieńczeniem procesu nauki i zdobycia kompetencji uprawniających do wykonywania zawodu, jest zdanie egzaminu komorniczego. Kiedy już kandydat zda egzamin, musi przepracować minimum dwa lata jako asesor komorniczy.

 

Powołanie na funkcję komornika można również otrzymać podążając inną, alternatywną drogą. Od wszystkich wymienionych wymagań można bowiem zostać zwolnionym pod pewnymi warunkami. Tak też sędziowie, adwokaci, notariusze, radcy prawni oraz prokuratorzy mogą zostać powołani na komornika. Do grona osób zwolnionych z konieczności spełniania standardowych wymagań należą również wszyscy, posiadający stopień naukowy doktora nauk prawnych.

Dla kogo zawód komornika?

Każdy, kto rozważa zostanie komornikiem, powinien pamiętać, że uzyskanie odpowiedniego wykształcenia, odbycie aplikacji i zdanie egzaminów, to nie koniec wymagań. Komornik to osoba pracująca z ludźmi, zajmująca się ściąganiem i egzekwowaniem długów. Ponieważ osoby zadłużone lub niewypłacalne bardzo często uważają się za pokrzywdzone przez los, komornicy spotykają się z agresją (fizyczną i słowną), szantażem emocjonalnym, a także manipulacją. Jeśli więc uważamy się za osoby bardzo empatyczne i wrażliwe, raczej nie jest to zawód dla nas. Nie jest to również odpowiednia profesja dla ludzi o ogromnym temperamencie, wybuchowych i łatwo dających się ponieść emocjom.

 

Artykuł przygotowy przy wspołpracy z Paweł Zając (komornik warszawa mokotów)

 

Droga do powołania na funkcję komornika