Zaciągnięcie kredytu hipotecznego to krok, na który decyduje się coraz więcej Polaków. Dzięki wsparciu finansowemu znacznie skraca się droga do spełnienia marzeń o własnej nieruchomości. Zanim bank przyzna kredyt, wniosek z kompletem dokumentów zostaje poddany drobiazgowej analizie. Na co zwracają uwagę analitycy finansowi?

Główny podział analityczny

Każdy bank dokonuje analizy kredytowej pod kątem czterech aspektów. Pierwszym z nich jest tak zwana analiza osobista, gdzie sprawdzana jest sytuacja prawna oraz liczba domowników w gospodarstwie. Pod uwagę bierze się wiek mieszkańców oraz wszelkie zobowiązania i obciążenia finansowe.

Drugim aspektem jest analiza prawna, gdzie sprawdzeniu podlegają wszelkie dokumenty, takie jak umowa przedwstępna, umowa z deweloperem oraz wszelkie kwestie, które mogą stanowić jakąkolwiek przeszkodę dla kupujących przy spłacie kredytu.

Kolejny aspekt to analiza dochodów – badana jest tutaj przede wszystkim stabilność finansowa oraz rodzaj umowy z pracodawcą. Na podstawie dochodów wyliczana jest zdolność kredytowa, która stanowi kluczowy czynnik przy wydawaniu decyzji przez bank. Warto wiedzieć, że banki wyliczają zdolność kredytową według własnych parametrów. Różnice między wyliczeniami w bankach mogą sięgać nawet kilkunastu lub kilkuset tysięcy złotych.

Ostatnim aspektem jest analiza nieruchomości. Tutaj sprawdzana jest przede wszystkim wycena obiektu (którą skrupulatnie przegląda rzeczoznawca), jak również wszelkie kwestie związane z jego położeniem oraz płynnością.

Analiza dochodów a rodzaj umowy

Stosunek pracy z pracodawcą ma niemałe znaczenie podczas starania się o kredyt. W przypadku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, do wniosku należy załączyć zaświadczenie o zarobkach, wykorzystując specjalny druk z banku. Rodzaj zatrudnienia oraz wpływy z tytułu wynagrodzenia potwierdzane są telefonicznie przez pracowników banku.

Osoba prowadząca własną działalność gospodarczą będzie musiała dostarczyć zeszłoroczny PIT oraz dokumenty potwierdzające bieżącą działalność (ewidencja sprzedaży, KPiR). Obowiązkowo należy przedłożyć także zaświadczenie z ZUS-u i urzędu skarbowego o niezaleganiu w płatnościach.

Pracownicy na umowę zlecenie mają nieco utrudnione zadanie, ponieważ do wyciągu bankowego z ostatnich 12 miesięcy będą musieli załączyć również zaświadczenie o zarobkach, rachunki, ubiegłoroczny PIT i potwierdzenia wpływów na konto bankowe.

Jak sprawdzany jest wniosek kredytowy w banku?

Co jeszcze sprawdza bank?

Wnikliwej analizie podlega dotychczasowa historia kredytowa osoby ubiegającej się o wsparcie finansowe z banku. Zapytanie kierowane do BIK-u obejmuje zazwyczaj 5 ostatnich lat – sprawdzana jest przede wszystkim terminowość spłat oraz rodzaj zaciągniętych zobowiązań. Banki patrzą nieprzychylnym okiem na chwilówki z prywatnych instytucji, należy się ich wystrzegać przed planowanym kredytem hipotecznym. Bank szczegółowo prześwietla też aktualne zobowiązania (raty, alimenty i inne należności). Uregulowana historia kredytowa i terminowość są niemal gwarancją pozytywnej decyzji o przyznaniu kredytu.

Partnerem tekstu jest SprawdzonyDoradca.pl - doradca ds kredytów hipotecznych.