W dzisiejszych czasach potrzeba uzyskania tłumaczenia dotyczy zarówno firm, jak i osób prywatnych. Wielu z nich potrzebuje jednak nie zwykłego przekładu, lecz tzw. tłumaczenia przysięgłego. Jest to specyficzny rodzaj przekładów pisemnych, które są wymagane np. w sądzie i urzędzie. Bez niego nie załatwimy natomiast ważnych dla nas spraw – musimy je więc zlecić i dostarczyć danej instytucji. Pozostaje jednak pytanie, komu powierzyć realizację przekładu przysięgłego? Sprawdźmy to!

Tłumaczenia przysięgłe w pigułce. Wszystko, co musisz o nich wiedzieć!

Przekłady ważnych dokumentów są wymagane w wielu różnych życiowych sytuacjach. Zwłaszcza w przypadku kwestii prawnych, nie mogą być one jednak dostarczone w „zwykłej” formie. Formalny charakter zarówno samych dokumentów, jak i sprawy, którą za ich pomocą chcemy załatwić, wymaga bowiem przedłożenia sądowi lub urzędnikowi tzw. tłumaczenia przysięgłego. Jest to nic innego, jak przekład przygotowany przez tłumacza przysięgłego, poświadczony jego pieczęcią.

Poprawne zarówno pod względem językowym, jak i merytorycznym tłumaczenie jest w stanie przygotować każdy tłumacz, którego zatrudnia biuro tłumaczeń w Krakowie. Nie każdy profesjonalista będzie jednak pod względem prawnym odpowiedzialny za jego zgodność z oryginałem. Taka odpowiedzialność ciąży bowiem tylko na tłumaczu przysięgłym, który zdał egzamin państwowy oraz uzyskał stosowne uprawnienia od Ministra Sprawiedliwości.

Tłumaczenia przysięgłe są wymagane dla większości oficjalnych dokumentów, które przedstawimy np. w sądzie lub urzędzie. Są to m. in. akty urodzenia, ślubu i zgonu, dokumenty pojazdu sprowadzanego zza granicy, świadectwa szkolne, akty własności, testamenty, pisma urzędowe itp. Zlecając ich przetłumaczenie tłumaczowi przysięgłemu, zyskujemy pewność, że przekład będzie mógł zostać wykorzystany do załatwienia ważnych spraw w sądzie lub urzędzie.

Tłumaczenia przysięgłe. Czym są i komu je zlecić?

Komu zlecić przygotowanie tłumaczenia przysięgłego?

Tłumaczenia przysięgłe mogą być realizowane wyłącznie przez tłumaczy przysięgłych, czyli osoby posiadające uprawnienia do ich przygotowywania. Tłumaczy przysięgłych zatrudnia w swoich szeregach niemal każde biuro tłumaczeń w Krakowie. Warto jednak zawsze upewnić się, czy interesująca nas firma tłumaczeniowa wykonuje tłumaczenia przysięgłe.

Zawód tłumacza jest zaliczany do grupy profesji zaufania publicznego. Tłumacza przysięgłego od „zwykłego” odróżniają natomiast uprawnienia do przygotowywania przekładów przysięgłych oraz odpowiedzialność za ich poprawność. Jeśli okazałoby się, że tłumacz nieprawidłowo przetłumaczył dokument i co za tym idzie, poświadczył w swoim przekładzie nieprawdę, grozi mu za to odpowiedzialność prawna. W sytuacji, kiedy klient wskutek błędu tłumacza poniósł straty finansowe, może także ubiegać się o odszkodowanie.

Aby uniknąć takich przykrych sytuacji, warto wybrać zaufanego tłumacza przysięgłego. W dzisiejszych czasach nic nie stoi na przeszkodzie, aby nawiązać z nim współpracę przez internet. Wybierając działające online biuro tłumaczeń w Krakowie, mamy możliwość szybszego, sprawniejszego i tańszego uzyskania potrzebnego nam przekładu, bez względu na to, czy wymagane jest tłumaczenie zwykłe czy przysięgłe. Także tłumaczenia przysięgłe z powodzeniem zlecimy bowiem online.

Artykuł powstał we współpracy z TranslationStreet – Twoje biuro tłumaczeń Kraków.