Co to takiego kreatywność?

We współczesnej edukacji, słowo kreatywność coraz częściej pojawia się w większości dyskusji. Warto wiedzieć, że kreatywność jest uważana za postawę życia, która cechuje się przede wszystkim twórczym i analitycznym myśleniem, otwartością na nowe działania, oraz ludzi, wysoką tolerancję ryzyka poznawczego, a także gotowością do prezentowania własnych pomysłów osobom trzecim. Osoby, które wyróżniają się kreatywnością, nie mają żadnych większych problemów z rozwiązywaniem problemów w życiu codziennym – chodzi tu przede wszystkim o podstawowe sytuacje w których występują określone deficyty, oraz wtórne wykorzystanie czegoś z pozoru już nieprzydatnego.

Takowa właśnie twórczość przyziemna, znalazła określenie wśród badaczy, jako: podstawowe zjawisko kreatywności. Zjawisko to, jest głównym kluczem do generowania innowacyjności. Osoby wyróżniające się powściągliwą kreatywnością, są także tolerancyjne i otwarte na rzeczy, oraz sytuacje, które w życiu codziennym są niestandardowe. Przede wszystkim, skupiają się na wyjaśnianiu wszelkich niezrozumiałych kwestii, a także próbują je zrozumieć. Dzięki wprowadzeniu do szkół różnorodności bodźców, oraz wszelkich wrażeń, pozwala się przede wszystkim na pielęgnowanie postaw szacunku, wobec wszystkich odmienności. Warto wiedzieć, że postawa kreatywności, pozwala wzmacniać poczucie sprawności, stymuluje rozwój poznawczy, oraz stanowi punkt wyjścia do dzisiejszej innowacyjności.

Kreatywność w szkole – sposoby na skuteczny rozwój

Myślenie twórcze, jako doskonały trening

Coraz więcej szkół, stawia na wzmacnianie kreatywności poprzez wprowadzenie treningów myślenia twórczego. Stosowanie takowych technik, powinno odbywać się na wszystkich zajęciach z każdego przedmiotu. Uczenie myślenia twórczego, powinno być zawarte w każdej, realizowanej podstawie programowej danej szkoły. Takowe rozwiązanie, pozwoli na skuteczne wdrożenie i utrwalenie postawy kreatywności wśród uczniów. Tego typu treningi, coraz częściej cieszą się zainteresowaniem wśród dyrektorów i nauczycieli. Temu celowi służą przede wszystkim: rozwijanie myślenia pytającego, usprawnianie myślenia asocjacyjnego, oraz wzmacnianie myślenia problemowego.