Wiele osób będących świadkami wypadków lub innych zdarzeń waha się przed niesieniem pomocy poszkodowanym. Ich obawy wynikają głównie z niewiedzy oraz strachu przed zaszkodzeniem drugiej osobie. Umiejętnie udzielona pomoc przedmedyczna pozwala jednak ocalić ludzkie życie i jest moralnym obowiązkiem każdego z nas. Aby poczuć się pewniej i być zawsze gotowym na niesienie pomocy drugiemu człowiekowi warto więc zapisać się na kurs z pierwszej pomocy przedmedycznej.

Czego uczy kurs pierwszej pomocy przedmedycznej?

Życie ludzkie jest bardzo kruche i każdy z nas codziennie narażony jest na jego utratę lub uszczerbek na zdrowiu. Podróżowanie samochodem, spacery w pobliżu ruchliwych miejsc, uprawianie sportów to tylko niektóre z codziennych sytuacji, w których może dojść do groźnych wypadków. To, jak dane zdarzenie się dla nas skończy, w dużej mierze zależy od ludzi będących jego świadkami. Jeśli pierwsza pomoc zostanie udzielona szybko, a akcja ratownicza przeprowadzona w prawidłowy sposób, istnieje bardzo duża szansa, że nasze życie zostanie ocalone. Dlatego tak ważne jest, aby każdy człowiek wiedział, jak należy postępować oraz jakie działania podjąć, aby lepiej chronić życie innych osób.

Podczas kursu pierwszej pomocy przedmedycznej uczestnicy uczą się także prawidłowej obsługi urządzeń ratujących ludzkie życie. Należy do nich m. in. defibrylator AED – urządzenie, dzięki któremu udaje się ocalić życie osób dotkniętych nagłym zatrzymaniem krążenia. NZK to bardzo niebezpieczne schorzenie, które może dotyczyć każdego z nas, w tym także osób młodych i w pełni zdrowych. Umiejętność obsługi defibrylatora pozwala szybko udzielić pierwszej pomocy osobie z NZK i przywrócić jej sercu prawidłowy rytm zanim na miejscu zdarzenia pojawi się karetka z profesjonalnymi ratownikami.

Kurs z pierwszej pomocy przedmedycznej. Dlaczego warto się na niego zapisać?

Pierwsza pomoc przedmedyczna kurs, który pomaga ocalić ludzkie życie i zdrowie

Niesienie pierwszej pomocy to nie tylko umiejętność prowadzenia resuscytacji, ale także zdolność do prawidłowej oceny stanu zdrowia osoby poszkodowanej oraz wiedza na temat działań, jakie należy podjąć zanim na miejscu pojawią się wyspecjalizowane służby medyczne. Wiedza ta nie jest jednak powszechna w naszym społeczeństwie, w efekcie czego wiele osób waha się przed przystąpieniem do pomocy swoje działania ograniczając jedynie do wezwania pogotowia. Warto jednak mieć świadomość, że w przypadku wielu schorzeń czas ma ogromne znaczenie, a szybka reakcja świadków może nawet ocalić życie drugiej osoby.

W zdobyciu wiedzy teoretycznej oraz praktycznych umiejętności pomaga pierwsza pomoc przedmedyczna kurs, na który zapisać się może każda osoba pragnąca zdobyć nowe umiejętności z zakresu ochrony ludzkiego zdrowia i życia oraz usystematyzować już posiadane wiadomości. Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej zazwyczaj składa się z dwóch części: teoretycznej oraz praktycznej. Ich połączenie pozwala poczuć się pewnie z nową wiedzą i umiejętnościami oraz spróbować swoich sił w udzielaniu pierwszej pomocy pod czujnym okiem instruktorów. Więcej informacji na temat szkolenia znaleźć można na stronie: https://projektaed.pl/defibrylatory-aed/szkolenia/.