W utrzymaniu się na dobrym stanowisku nie wystarcza ukończenie jednych studiów. Na osiągniecie sukcesu zawodowego ma wpływ podwyższanie kwalifikacji i poszerzanie własnej wiedzy. Skutecznym sposobem na pozyskanie nowych umiejętności są nie tylko kursy, ale też studia podyplomowe, cieszące się coraz większym zainteresowaniem. Dlaczego warto pójść na te studia?

Studia podyplomowe

Są dostosowane do potrzeb osób aktywnych zawodowo, stąd odbywają się w weekendy. Na niektórych uczelniach zjazdy rozpoczynają się już w piątkowe popołudnia. Wiele osób błędnie utożsamia studia podyplomowe ze studiami zaocznymi. Ich główną różnicą jest to, że nie dają one wyższego wykształcenia. Ponadto ich zakres dotyczy wąskiej specjalizacji. Program nie uwzględnia żadnych ogólnych kursów. Są one przeznaczone dla wszystkich absolwentów studiów szkół wyższych, niezależnie od stopnia studiów. Studia te z powodzeniem można rozpocząć po studiach licencjackich, magisterskich bądź też w trakcie ich trwania. Wiek nie ma tutaj znaczenia. Na studia zapisać się mogą osoby już od wielu lat aktywne zawodowo, chcące pozyskać nową wiedzę, podnieść własne kompetencje czy pozyskać dodatkowe kwalifikacje.

Studia podyplomowe stwarzają drugą szansę. Pozwalają na zmianę zawodu i zmianę własnych kwalifikacji. Nie muszą być one powiązane ze studiami pierwszego czy drugiego stopnia. Można zdobyć zupełnie inne kwalifikacje i uprawnienia niż dotychczas posiadane.

Dlaczego warto wybrać się na studia podyplomowe?

Coaching studia podyplomowe

Bogatą ofertą studiów podyplomowych wyróżnia się Wyższa Szkoła Europejska im. Ks. Józefa Tischnera w Krakowie. Posiada wiele praktycznych kierunków studiów podyplomowych. Jednym z nich jest między innymi coaching studia podyplomowe. Przygotowuje on do pełnienia dwóch ról zawodowych – coacha i trenera jednocześnie. Program studiów podzielony jest na część coachingową oraz trenerską. Pogłębia on tematykę dotyczącą Warsztatu Pracy Trenera, Warsztatu Pracy Coacha, Zasad Pracy z Grupą, Treningu i Coachingu w Organizacji oraz Trenera i Coacha na rynku pracy. Zajęcia są wykładane przez doświadczonych coachów i trenerów. Studia cechuje zorientowanie na nabywanie praktycznych umiejętności coachingowych jak i trenerskich. W trakcie ich trwania stosowane są metody takie jak studium przypadku, dyskusja, burza mózgów, praca z kamerą, zadania indywidualne i zespołowe, demonstracje i gry szkoleniowe.

Na WSE w Krakowie studiować można również takie kierunki jak Analityka biznesowa w zarządzaniu strategicznym, Behawiorystyka zwierząt towarzyszących, Behawiorystyka zwierząt towarzyszących – koty, Behawiorystyka zwierząt: specjalizacja psy (poziom zaawansowany), Doradztwo, orientacja zawodowa i coaching kariery, E-learning: projektowanie i wdrażanie, E-marketing, Grafika reklamowa, Home design, Mediacje i negocjacje z elementami psychologii, Menedżer bhp, Pomoc psychologiczna i interwencja kryzysowa, Psychologia rozwoju kompetencji interpersonalnych oraz wiele innych interesujących kierunków związanych z Zarządzaniem.