Miesięcznik „Perspektywy” opublikował ranking szkół średnich. W gronie zwycięzców znalazło się Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące w Toruniu oraz Technikum Mechatroniczne nr 1 w Warszawie. Ranking ten stanowi podpowiedź młodym ludziom w wyborze odpowiedniej ścieżki edukacyjnej. Główną wadą rankingu jest to, że nie bierze pod uwagę zmiennych niemierzalnych takich jak, np. klimat danej szkoły, co również jest bardzo istotne dla uczniów.

Sposób oceniania

Kryteria jakie są brane pod uwagę w tworzeniu Rankingu Liceów i Techników przez lata ulegały zmianom. Na początku brano pod uwagę liczbę olimpijczyków. Współcześnie występuje kilka kryteriów, które są uwzględniane. Szkoły olimpijskie podlegają nieco innym czynnikom. W liceach najbardziej istotne są wyniki z matury z przedmiotów obowiązkowych (30%), wyniki z matury z przedmiotów dodatkowych (45%) oraz sukcesy w olimpiadach (25%). W przypadku technikum występuje dodatkowe kryterium takie jak wyniki z egzaminu zawodowego (30%). Pozostałe punkty mają wartość następującą: sukcesy w olimpiadach (20%), wyniki z matury z przedmiotów obowiązkowych (20%), wyniki z matury z przedmiotów dodatkowych (30%).

Ranking Liceów i Techników Perspektywy 2020

Numer jeden wśród liceów

Na pierwszym miejscu w Rankingu najlepszych liceów znalazło się Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące w Toruniu. Zeszłoroczni maturzyści  w części pisemnej na poziomie podstawowym otrzymali średnio ponad 90% punktów, a z przedmiotów rozszerzonych ponad 86% punktów. W zeszłym roku szkoła odznaczyła się rekordową liczbą olimpijczyków krajowych (ponad 50 osób). Szkoła ta znalazła się o 4 miejsca wyżej, w porównaniu do wcześniejszego Rankingu.

Top 1 pośród techników

W gronie najlepszego technikum w Polsce znalazło się Technikum Mechatroniczne nr 1 w Warszawie. Wynik ten został podtrzymany od ubiegłego roku. To bardzo prestiżowa szkoła, do której bardzo ciężko się dostać. W technikum następuje kształcenie przyszłych informatyków i mechatroników. Technikum zasłynęło z opracowania innowacyjnej opaski, która chroni kierowców przed zaśnięciem.