Prawo jest jednym z najbardziej obleganych kierunków na wszystkich uczelniach. Nic dziwnego, bo zawody prawnicze utożsamiane są z prestiżem i wysokim statusem finansowym. Chcąc więc zostać prawnikiem, warto już na starcie zastanowić się, jaka prawnicza profesja będzie najbardziej odpowiednia, bo każda z nich wymaga innych predyspozycji. Sędzia, adwokat, radca prawny czy komornik – który zawód wybrać?

Przyglądając się zawodom prawniczym, z góry wiadomo, że na tym polu może poradzić sobie tylko osoba, która zna znaczenie słów: odpowiedzialność, sumienność, pracowitość i cechy te są integralną częścią jej osobowości. Każda odsłona prawniczego zawodu wymaga doskonałej pamięci i umiejętności błyskawicznego kojarzenia faktów. Niezbędna jest znajomość ustaw, przepisów i kodeksów.

Chcąc zostać prawnikiem, trzeba być gotowym do nieustannej nauki na każdym etapie zawodowej kariery. Niezależnie od wybranej profesji prawniczej, po zakończeniu studiów niezbędne jest odbycie właściwej aplikacji oraz zdanie egzaminu potwierdzającego wiedzę i odpowiednie umiejętności do wykonywania wybranego zawodu. Oto krótki przegląd profesji prawniczych oraz podstawowe cechy, którymi powinni charakteryzować się kandydaci do ich wykonywania.

Sędzia

Zawód sędziego jest niezwykle odpowiedzialną profesją, bowiem od decyzji podejmowanych przez osobę piastującą tę funkcję zależą losy wielu ludzi. Sędzia musi legitymować się nie tylko solidnym, prawniczym wykształceniem. Powinna to być osoba o szerokiej wiedzy ogólnej, ponieważ różnorodność i rozległość spraw toczących się w sądach wymaga często dobrej orientacji w różnych tematach i dziecinach życia. Osoba pełniąca funkcję sędziego powinna być niezwykle uważna, skrupulatna. Musi sprawnie łączyć fakty, posiadać umiejętność analitycznego myślenia i samodzielnego wyciągania wniosków.

Wybierz zawód prawniczy – adwokat, prokurator, a może komornik?

Adwokat

To zawód prawniczy wymagający bardzo dużych umiejętności interpersonalnych. Osoba wykonująca taką profesję zajmuje się nie tylko udzielaniem porad, ale reprezentuje swoich klientów przed sądami, i to w różnych sprawach, zarówno w tych karnych, jak i rodzinnych czy administracyjnych.

 Każdy adwokat musi umieć słuchać swoich klientów i rozmawiać z nimi tak, by ci instynktownie nabierali do niego zaufania. Adwokat nie może pozwolić na to, by targały nim emocje. Musi posiadać umiejętność publicznego, swobodnego wypowiadania się, co ma ogromne znaczenie w czasie rozpraw sądowych.

Prokurator

Prokurator zajmuje się nadzorem śledztw i wykrywaniem przestępstw. Następnie formułuje oskarżenia, przesłuchuje strony postępowania i świadków. To bodaj najbardziej stresująca profesja wśród zawodów prawniczych. Bezpośrednia styczność z brutalnym światem przestępczym i bezmiarem tragedii ludzkich sprawia, że to zawód dla osób o nieprzeciętnej odporności psychicznej. Jeśli wrażliwość zdecydowanie przewyższa wytrzymałość psychiczną, to nawet rozległa wiedza prawnicza nie pomoże sprostać tym trudnym zadaniom, które stoją przed prokuratorem.

Komornik

Podstawowym zajęciem komornika jest przeprowadzanie egzekucji sądowych. Komornik odzyskuje należności z majątku dłużników i przekazuje je wierzycielom, działając wyłącznie na podstawie prawomocnych wyroków sądowych.

W tym zawodzie zdecydowanie niepożądana jest empatia, bowiem konfrontowanie się na co dzień z bezmiarem ludzkich nieszczęść nie może wpływać na pracę komornika. W tym zawodzie poradzą sobie tylko ci, którzy potrafią „zarządzać” własnym stresem i są bardzo silni psychicznie.

Notariusz

To najmniej stresogenny zawód prawniczy. Notariusz nie musi martwić się publicznymi wystąpieniami w sądzie oraz zazwyczaj nie ma styczności ze światem przestępczym. Od osób chcących wykonywać tę profesję wymaga się przede wszystkim dobrej znajomości przepisów, staranności i wyrozumiałości.