W życiu większości długo istniejących na rynku firm i marek przychodzi taki moment, że konieczne jest odświeżenie lub kompletna zmiana ich wizerunku. Tym właśnie zajmuje się rebranding, który polega na całkowitym przekształceniu marki lub firmy oraz dostosowaniu jej wizerunku do nowych realiów rynkowych. Pozwala to firmie odzyskać utraconą pozycję, odzyskać zaufanie odbiorców oraz pozyskać nowych klientów.

Czym jest i na czym polega rebranding?

Rebranding jest bardzo szeroką strategią oraz złożonym procesem, który obejmuje całokształt działalności firmy na rynku lub zmianę niektórych, przestarzałych lub nieskutecznych elementów ją tworzących. Jego przeprowadzaniem zajmują się profesjonalne agencje brandingowe, dla których rebranding stanowi jedną z kluczowych oferowanych usług.

Firmy decydują się na przeprowadzenie rebrandingu z różnych powodów. Wśród najważniejszych z nich znajdują się takie czynniki, jak m. in. znaczący spadek sprzedaży, utrata klientów na rzecz konkurencji, zmieniające się realia rynku, którym firma w obecnej formie nie jest w stanie sprostać, znaczący spadek zaufania odbiorców oraz wiele innych.

Rebranding to nie tylko zmiana logo, nazwy firmy czy jej identyfikacji wizualnej, ale często także wartości, misji oraz sposobu komunikacji, za pomocą którego przedsiębiorstwo prowadzi interakcję z odbiorcami. Jego głównym zadaniem jest dostosowanie wizerunku firmy do wymagań współczesnego rynku oraz odbiorców. Jest to skomplikowany i złożony proces, który zawsze musi poprzedzać dogłębna analiza firmy oraz rynku. Tylko w ten sposób można bowiem określić właściwy kierunek zmian oraz zbudować od podstaw taki wizerunek firmy, aby mógł on spełnić oczekiwania odbiorców.

Rebranding w teorii. Czym jest i kiedy warto go przeprowadzić?

Kiedy firmy najczęściej decydują się na rebranding?

Realia panujące na współczesnym rynku zmieniają się bardzo szybko. To, co było pozytywnie postrzegane jeszcze dekadę temu, dziś niekoniecznie musi idealnie trafiać w gusta coraz bardziej wymagających odbiorców. Stale rosnąca konkurencja we wszystkich branżach oraz pojawiające się w nich coraz to nowe, profesjonalne i nowoczesne firmy wymagają od już istniejących przedsiębiorstw stałego ulepszania swoich działań oraz dostosowywania wizerunku do wymagań klientów. Pomocną dłoń w tym zakresie niesie rebranding, który pomaga firmom w przekształceniu ich wizerunku zgodnie z potrzebami współczesnych klientów oraz wymaganiami rynku i branży.

Rebranding to często diametralna zmiana wizerunku firmy, która objawia się w nowym logo, zmianie nazwy oraz modyfikacji systemu wartości firmy. Takie postępowanie jest w pełni uzasadnione w przypadku firm, które nie są w stanie odbudować zaufania klientów w takim samym kształcie, jak ten aktualnie istniejący. Działania z zakresu rebrandingu przydają się jednak nie tylko w takich drastycznych sytuacjach – wiele firm korzysta z nich także w przypadku rozszerzania swojej działalności na nowe rynki zbytu. Profesjonalny rebranding pomaga im w dostosowaniu wizerunku do realiów panujących na innych rynkach oraz zdobyciu zaufania nowych klientów.