Integracja sensoryczna to proces, w trakcie którego mózg analizuje wszelkie informacje pochodzące ze środowiska oraz ciała, a kolejno w reakcji zwrotnej wysyła odpowiedź. Bazowymi zmysłami w integracji sensorycznej są dotyk, równowaga oraz czucie ciała. Są one ogromnie ważne w codziennym funkcjonowaniu. Odpowiednie zintegrowanie tychże zmysłów jest kluczowe do prawidłowego rozwoju i działania pozostałych zmysłów i wykonywania manualnych czynności, takich jak wycinanie, modelarstwo, rysowanie, malowanie czy pisanie. Kiedy zatem można mówić o zaburzeniach integracji sensorycznej?

Zaburzenia integracji sensorycznej

U dzieci, u których diagnozuje się zaburzenia integracji sensorycznej występuje nieprawidłowe funkcjonowanie wyżej wspomnianych zmysłów oraz mózgu. Np. w sferze dotyku w momencie dotykania innych ludzi czy przedmiotów będzie zachodziło nieprawidłowe odbieranie bądź przetwarzanie przez ośrodkowy układ nerwowy. Dzieci borykające się z tą trudnością niewłaściwie interpretują bodźce dotykowe, mają problem z koordynacją zmysłu wzroku i słuchu.

Zaburzenia integracji sensorycznej u dzieci

Symptomy zaburzeń integracji sensorycznej

Zaburzenia integracji sensorycznej u dziecka mogą objawiać się zaburzeniami poznawczymi, motorycznymi, społecznymi, emocjonalnymi, mowy czy koncentracji uwagi. Dziecko, które cierpi na tą dolegliwość ma trudności z odpowiednią reakcją na bodźce dotykowe czy też nieprawidłowo może planować czy organizować obowiązki w szkole i w domu.

Dziecko, które charakteryzuje opóźnienie w nauce, opóźnienie w mówieniu lub zdolnościach motorycznych, trudności w przenoszeniu uwagi z jednej rzeczy na inną, łatwość w dekoncentrowaniu się, impulsywność, niezdolność do uspokojenia się i relaksu, nadwrażliwość lub niewrażliwość na dotyk, ruch, obrazy lub dźwięki, nieporadność fizyczna, niska samoocena lub poczucie własnej wartości, społeczne i/lub emocjonalne problemy oraz niezwykle wysoki lub niski poziom aktywności mogą mieć zaburzenia integracji sensorycznej. Warto wtedy skorzystać ze specjalnych programów oraz pomocy dydaktycznych, które będą wspierać w rozwoju konkretnych umiejętności.