W wielu przypadkach okazuje się, że usadzenie gości na sali weselnej nie będzie takie proste jakby się to mogło wydawać. Warto zastosować pewne reguły, co do których potem będzie można dodawać kolejne elementy. Musimy pamiętać o tym jakie relacje panują w rodzinach.

Na sam początek warto sobie przygotować miejsce dla Pary Młodej. Jest to honorowe miejsce, które należy odpowiednio udekorować i zaznaczyć na takiej sali, tak, że będzie ono widoczne dla wszystkich gości. Tradycyjnie przy Parze Młodej powinni siedzieć rodzice, ale obecnie raczej stosuje się takie rozwiązanie, przy którym to świadkowie siedzą obok nowożeńców. Tradycyjne polskie siadanie w tym względzie odeszło już nieco do lamusa i nie jest wykorzystywane. Gdy chodzi o usadzenie wszystkich pozostałych gości stosuje się tutaj dwa rozwiązania.

W pierwszym wprowadza się podział, w którym goście jednej rodziny siedzą na jednym końcu sali, a drugiej na drugim. Jest to sprawdzona metoda, ponieważ ludzie, którzy dobrze się znają między sobą będą się najlepiej bawili. Jednocześnie jednak w ten sposób praktycznie eliminuje się możliwość integracji między rodzinami.

Jak rozmieścić gości na sali weselnej?

Dlatego drugi układ może być taki, że młodych sadza się z młodymi a starszych ze starszymi. Tutaj najczęściej młodzi bardzo szybko się dogadują i rozpoczynają wspólną zabawę. Ten problem integracji przebiega wolniej w grupie starszych gości.

Jeśli nie chcemy, by doszło na weselu do kłótni czy sprzeczek to powinniśmy się starać o to, by wrogowie nie siedzieli obok siebie. Poza tym lepiej nie sadzać obok siebie również takich osób, które mają zróżnicowane poglądy polityczne czy światopoglądowe, ponieważ to może również wpływać na nieprzyjemną atmosferę przy takim stole. Przy rozsadzaniu gości należy więc zachować się racjonalnie i myśleć o wielu istotnych kwestiach, by wszyscy z takiego rozsadzenia byli zadowoleni.