Gdy chce się dobrze zakwalifikować wydatki poniesione na organizację spotkania firmowego powinno się w pierwszej kolejności ustalić jaki był jego cel. Gdy wydatki poniesione są na zorganizowane spotkanie, które będzie miało wpływać na podniesienie umiejętności pracowników będzie można myśleć o tym, by zaliczyć je do kosztów pracodawcy.

Szczegółowe uwarunkowania, które będą się do tego odnosić przekazywane są oczywiście przez ustawę o CIT. Jeśli chce się wydatki zaliczyć do kosztów podatkowych trzeba się również zająć tą ustawą oraz interpretacjami jakie w tym względzie przygotowywane są przez izby skarbowe.

Kiedy wydatki na bankiet dla załogi będą kosztem pracodawcy?

Według najnowszych rozstrzygnięć do kosztów pracowniczych będzie już można zaliczać wydatki, które przeznaczone są na organizowanie spotkań dla członków rodzin pracowników. Chodzi o to, że takie świadczenie musi być łączone faktem zatrudnienia konkretnych osób. Pamiętać należy, że gdyby nie funkcjonujący stosunek pracy to takie spotkanie nie miałoby miejsca. W tym momencie pojawiają się jednak takie interpretacje, które mówią o tym, że do kosztów pracowniczych będzie można zaliczyć jedynie koszty pobytu osób, które związane są stosunkiem pracy a nie będzie to dotyczyło kosztów jakie trzeba ponieść w stosunku do osób towarzyszących.

W ich przypadku będzie to bowiem impreza zewnętrzna a nie taka związana z działalnością firmy. Dodatkowo trzeba także zauważyć, że takie świadczenia są bardzo często realizowane w ramach imprez z działalności socjalnej. W takim przypadku ustawa zakłada, że wydatki jakie są na to ponoszone nie mogą podlegać zaliczeniu na poczet kosztów podatkowych. Między innymi z tego powodu nie mogą stać się one kosztami uzyskania przychodów i nie mogą być właśnie w taki sposób rozpatrywane. Ostatecznie więc trzeba wziąć pod uwagę te wszystkie kwestie, nim ostatecznie podejmie się decyzję o tym czy dane koszty zaliczać do kosztów podatkowych związanych z prowadzeniem działalności.